Escala mirador amb càmera incorporada. Els visitants són els autors de les fotografies.
Escalera mirador con camara incorporada. Los visitantes son los autores de las fotografias.
Leioa
22-24.05.08
Martorell
15.08.08
Folgueroles
19.10.08
Figueres
11.07.09
El Prat
20.09.09
CDAN
17.12.10
Huesca
18.12.10
Un projecte d'Albert Gusi
info@ohscale.com
info@ohscale.com